Drepturile si obligatiile platitorului de asigurari sociale de sanatate

 
Drepturile si obligatiile platitorului de asigurari sociale de sanatate
Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


Drepturile asiguratilor

 • Aveti dreptul sa alegeti furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care va asigurati.
 • Aveti dreptul sa fiti inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicitati.
 • Aveti dreptul sa va schimbati medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin sase luni de la data inscrierii pe listele acestuia.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.
 • Aveti dreptul sa efectuati controale profilactice.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de servicii medicale de urgenta.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de unele servicii de asistenta stomatologica.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de tratament fizioterapeutic si de recuperare.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
 • Aveti dreptul sa vi se garanteze confidentialitatea privind datele.
 • Aveti dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale.
 • Aveti dreptul sa beneficiati de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
 • Aveti dreptul la ingrijirea sanatatii la cel mai inalt standard.


Obligatiile asiguratilor

 • Aveti obligatia sa va inscrieti pe lista unui medic de familie.
 • Aveti obligatia sa anuntati medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea voastra de sanatate.
 • Aveti obligatia sa va prezentati la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru.
 • Aveti obligatia sa anuntati in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea voastra intr-o anumita categorie de asigurati.
 • Aveti obligatia sa respectati tratamentul si indicatiile medicului.
 • Aveti obligatia sa fiti civilizati fata de personalul medico-sanitar.
 • Aveti obligatia sa achitati contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata.
 • Aveti obligatia sa prezentati furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
Foto: www.ceccarbusinessmagazine.ro


Medicina informativa pe Facebook Medicina informativa pe Twitter Abonare prin RSS la Medicina informativa